post-image
Chia sẻ VPS Webmaster

Cách tự làm bản Windows cài cho VPS Linode

A. Chuẩn bị – Ít nhất 30GB ổ cứng trống trên máy bạn – Vitural Box (https://www.virtualbox.org/wiki/Downloads) – ISO Finnix Linux (https://www.finnix.org/Download) – ISO Windows 10 Enterprise (https://www.microsoft.com/en-us/evalcenter/evaluate-windows-10-enterprise) Hoặc ISO Windows nào bạn cần làm B. Trình tự 1. Tạo 2 máy ảo, 1...