Hướng dẫn thanh lọc user không hoạt động trên hệ thống Office 365 A1

Hướng dẫn thanh lọc user không hoạt động trên hệ thống Office 365 A1
Hiện tại Microsoft chưa cung cấp một công cụ cụ thể nào cho phép chúng ta làm việc này một cách nhanh chóng, tuy nhiên chúng ta có thể linh hoạt kết hợp nhiều công cụ sẵn có lại để giải quyết
Hệ thống của tôi là Office 365 A1, tức là người dùng dùng OneDrive là chủ yếu, cho nên chúng ta sẽ bám vô đó để lọc
Chuẩn bị
– Microsoft Excel (Hoặc cái công cụ gì tương tự là được, miễn có tính năng Short và Filter)

Bước 1: Vào phần Billing -> Licenses kiểm tra xem chúng ta đã gán bn giấy phép (VD ở đây là 1724 giấy phép)

Bước 2: Vào Report -> Usage và chọn mục Office 365/Active User

Bước 3: Xuống góc, click Load More cho tới khi show hết số user đã gán ra, bao giờ chữ of manys biến mất là được

Bước 4: Click Export để tải file CSV về máy

Các bạn xóa bớt các cột không cần thiết đi, chỉ quan tâm tới các cột

Vì ở hệ thống của mình user dùng chủ yếu là OneDrive nên mình sẽ bám vô đó để lọc, nếu user chỗ các bạn dùng Microsoft Teams hay một cái khác thì nên bám vô đó
OneDrive License Assign Date: Ngày kích hoạt OneDrive (Thường chính là ngày cấp acc)
OneDrive Last Activity Date: Ngày hoạt động cuối cùng của OneDrive (Nếu cột này trống có nghĩa là Account này còn chưa được đăng nhập lần đầu)
Các bạn có thể so sánh các cột tương tự, tùy thuộc vào chức năng mà người dùng trong tổ chức của bạn dùng
Chúng ta sẽ copy chỗ username của những người cần xóa ra

B5: Các bạn quay lại Admin Center và truy cập vào mục Azure Active Directory

B6: Vào mục User

B7: Click Bulk Delete và chọn Download

B8: Không được xóa 2 dòng đầu, copy list username cần xóa paste vô đó

B9: Upload lên và Submit là xong thôi

Thành quả dọn dẹp hệ thống của tôi

Posted in: Chia sẻ

Comments are closed.