Nhận Domain .WEBSITE miễn phí 1 năm

Lưu ý đây là cách mình hơi “lách luật” Namecheap
Bởi vì khi bạn mua gói Hosting Stellar của Namecheap thì nó cho FREE 1 năm domain này, nhưng nay nó cho FREE 1 tháng gói Hosting đó thì từ đó mình có thể lách qua được, không biết khi hosting hết hạn thì domain có bị dead theo không

Domain .WEBSITE gia hạn năm sau tầm 10$, chấp nhận được
B1: Truy cập https://www.namecheap.com/hosting/shared/stellar-trial/ và Get Started

B2: Chọn”I want to get a FREE .website domain”

B3: Gõ domain bạn cần lấy và Add to Cart, sau đó Continue

B4: Confirm Order

B5: Tạo Account mới

B6: Khai báo đầy đủ thông tin

B7: Continue

B8: Kéo xuống dưới chọn I have read and agreed to all Namecheap’s Terms of Service and agreements và Pay Now

B9: Hiện như vậy là xong, vào Manage để quản lí

B10: Check Email có tiêu đề IMMEDIATE VERIFICATION required for your domain(s) và Verify Email để tránh bị lock domain

B11: Vào phần Manage của Domain tại phần Nameserver chọn Namecheap Basic DNS để trỏ Record, hoặc Custom DNS để trỏ về Nameserver của bạn

Posted in: Chia sẻ, Domain, Webmaster

Comments are closed.