Cách tạo VPN từ VPS Amazon dùng FREE

A. Dẫn nhập

  • Đầu tiên các bạn cần có một tài khoản Amazon AWS Free, nếu chưa biết tạo thì xem bài viết tại đây
  • Bài này hướng dẫn khá lằng nhằng, một là do cái chính sách firewall, port của Amazon, hai là các bạn chỉ cần làm lằng nhằng 1 lần, sau này kết nối khá dễ dàng
  • Mình hướng dẫn dùng Outline VPN chứ không hướng dẫn cài OpenVPN hay L2IP bởi vì Outline VPN dùng được trên đa nền tảng, thiết lập dễ

B. Cách thực hiện

B0: Các bạn làm theo hướng dẫn của bài này tới bước thứ 12 (B12)

B1: Chọn hệ điều hành Ubuntu Server 16.04 LTS (HVM)

B2: Không được sửa cấu hình, bấm Review and Launch

B3: Bấm Launch

B4: Create new key pair -> Đặt tên cho key -> Donwload Key Pair -> Launch Instance

B5: Truy cập https://getoutline.org/en/home và click Get Outline Manager sau đó cài Outline Manager vào máy

B6: Quay lại trang Amazon, tại phần NETWORK & SECURITY -> security group -> Create security group

B7: Đặt tên và Description, sau đó bấm Add Rule

B8: Thiết lập
Type: All traffic
Source: Anywhere
Sau đó click Create

B9: Quay lại trang Instances, chọn VPS vừa tạo, click Actions -> Networking -> Change Security Group

B10: Bỏ tick hết những cái đang tick, chỉ tick cái outline vừa tạo -> Assign

B11: Các bạn vào https://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/latest.html tải PuTTY về

B12: Mở PuttyGen lên

B13: Chọn Load

B14: File Type: All Files và tìm tới file .pem đã tạo ở trên

B15: Click Save the private key và lưu file .ppk ra Desktop hoặc đâu đó bạn thích

B16: Chạy Putty lên

B17: Connection -> SSH -> Auth -> Private key for authencation. Browse tới file .ppk vừa tạo ở trên

B18: Quay về Tab Connection, gõ Public DNS vào phần Hostname, sau đó click Open  

B19: Tại phần login as, nhập ubuntu

B20: Quay lại Outline, tại phần Log into your server, and run this command. Copy toàn bộ đoạn code paste vào Putty và Enter. Khi được hỏi có cài Docker hay không thì bạn cứ Enter là được

B21: Copy lại đoạn màu xanh lá và Paste trở lại Outline

B22: Click DONE

B23: Để kết nối máy tính hay điện thoại bạn với Outline, truy cập lại trang tải Outline, tại phần Start connecting tải về file cài phù hợp với hệ điều hành của bạn

B24: Tại Outline Manager, bạn có thể tạo ra nhiều Keys dành cho nhiều người khác nhau hoặc nhiều máy khác nhau, mọi người chỉ cần tải App về, nhập key vào là có thể connect được rồi

Video hướng dẫn chi tiết

Posted in: Chia sẻ, VPS, Webmaster

Comments are closed.