Cách tạo tài khoản Amazon AWS FREE xài VPS miễn phí (Có VPS Windows)

Chuẩn bị
– 1 thẻ VISA/Master Card (AWS khá dễ tính với các đầu thẻ ảo VN 4125 hay 4225 đều được). Thẻ cần có sẵn 1$ trong tài khoản,
– 1 địa chỉ Email

AWS không cho chúng ta dùng VPS FREE cấu hình cao, đổi lại việc xác minh thẻ tín dụng rất dễ

B1: Truy cập trang https://aws.amazon.com/vi/free/ và click “Tạo tài khoản miễn phí”

B2: Điền Email/Mật khẩu/Tên của bạn

B3: Điền SĐT/Địa chỉ/ZIP Code

B4: Điền số thẻ tín dụng, ngày hết hạn, tên chủ thẻ

B5: Xác minh OTPB6: Chọn gói cơ bản (Miễn phí)

B7: Chọn “Đăng nhập vào bảng điều khiển”

B8: Vào Services -> EC2 và Chờ Kích hoạt Account

Ở đây bạn phải đợi một khoảng thời gian, nếu bạn vào được tới B8 là 90% thành công rồi bạn không phải lăn tăn gì cả, còn nếu thẻ đểu thì sẽ bị sus ngay tại bước Login

B9: Khi nhận được Mail có tiêu đề “Your AWS Account is Ready – Get Started Now” tức là tài khoản của bạn đã được kích hoạt thành công

Tạo VPS
B10: Chọn Region bạn muốn tạo VPS. Bạn nên check cái mail mà Amazon gửi về. Nếu không request gì thì bạn chỉ được tạo trong 3 Region
US East (N. Virginia), US East (Ohio), US West (Oregon)
Không phải là tài khoản Amazon nào cũng có thể chọn Region, VD như một số tài khoản AWS 30$ được bán trên thị trường chẳng hạn

B11: Vào Instances => Launch Instance

B12: Các bạn phải tích vào mục Free tier only để sử dụng những dịch vụ nằm trong Free tier

B13: Các bạn chọn hệ điều hành. Chú ý là các VPS Linux thì chỉ có Terminal và những VPS Windows Server có từ Core thì cũng chỉ có CMD thôi, ví dụ ở đây mình tạo VPS Windows Server 2016

B14: Tại bước chọn cấu hình các bạn phải chọn t2.micro thì mới được dùng Free Tier, ko sẽ bị trừ tiền nhé. Sau đó click Review and Launch nhé

B15: Cuối cùng Click Launch

B16: Chọn Create a new key pair, đặt tên gì đó sau đó click Download Key Pair để tải về 1 file .pem. Sau đó click Launch Instance

B17: Quay lại Services => EC2 => Instances => Connect

B18: Click Download Remote Desktop File để nó tải file RDP về sau đó click Get Password

B19: Tìm tới file .pem đã tải về ở B16 sau đó click Decryt Password

B20: Copy Password và lưu lại

B21: Bạn chạy file RDP lên, gõ Password vào là xong

B22: Cấu hình VPS

Posted in: Chia sẻ

Comments are closed.