Cách tạo thẻ VISA ảo Sacombank để thanh toán Online

Thẻ ảo này mình chưa được test nhiều nên cũng không rõ nó có được chấp nhận tại nhiều site trên Internet hay không

Sacombank cũng có bán thẻ trả trước vô danh tại site này, bạn nào cần nhiều thẻ có thể vào đây mua

B1: Các bạn tải app Sacombank Pay tại đây nhé IOS | Android

B2: Các bạn vào mục Quản lý TK

B3: Chuyển sang tab Đăng kýnhập SĐT của bạn

B4: Nhập mã OTP vừa được gửi về điện thoại của bạn

B5: Tạo mPass (Gồm 6 chữ số)

B6: Quay lại tab Quản lí TKclick cập nhật để cập nhật Email của bạn, sau đó xác thực Email

B7: Vào mục Thẻ/Tài khoản của tôiclick vào hình cái mắt để xem info thẻ

B8: Các bạn có thể thấy 16 chữ số thẻ và ngày hết hạn, click vào chữ CCV để xem nốt số CCV

Posted in: Chia sẻ

Comments are closed.