BurpSuite Professional v2.1.04 Full Crack Download

B1: Tải JRE về và cài đặt vào máy

B2: Tải về tại đây và giải nén ra chúng ta sẽ được 2 file như hình burp-loader-keygen-2_1_04.jarburpsuite_pro_v2.1.04.jar

B3: Chạy file burp-loader-keygen-2_1_04.jar trước và Click Run

B4: Xong

B5: Nếu bạn muốn đổi tên giấy phép sang tên mình thì các bạn làm như sau
Vào Help -> License -> Update License Key. Quay lại keygen tại mục License Text gõ tên mình vào và copy đoạn License Paste vào Brup

B6: Chọn Manual Activation

B7: Click Copy Request, Paste vào mục Activation Request trong Keygen -> Copy đoạn Activation Respone và click Paste Respone trong Brup

B8: Xong
Lưu ý: Sau này khi bạn chạy Brup thì tuyệt đối không được chạy file burpsuite_pro_v2.1.04.jar mà vẫn phải chạy Keygen lên trước rồi Click Run

Posted in: KEY SOFT

Comments are closed.