Hướng dẫn fix lỗi sim Vietnammobile không vào được Internet

Tình hình là sau khi đổi điện thoại mới thì giá data của anh “Hãy nói theo cách của bạn, trừ tiền theo cách của chúng tôi” đã quá chát với mình hàng tháng. Cho nên mình phải đi mua một cái SIM 4G Vietnammobile mới

Mình mua loại BOM SIM 60k mua lần đầu và 40k duy trì hàng tháng. Đại loại là cái SIM như các bạn vừa thấy ở trên

Nhưng khi lắp vào máy thì “oắt đờ phắc” SIM nhận, nghe gọi được nhưng méo có Internet. Thôi rồi, mua SIM về xài DATA mà méo vào được Internet là hỏng mịa rồi

Giờ phải mày mò cách fix. Đây là cách fix trên con ASUS Zenfone 5 T00J của tôi, còn Iphone hay các máy khác thì mày mò nhé

Bước 1: Mở cài đặt lên, vào More

Bước 2: Vào Mobile Networks

Bước 3: Chọn Access Point Name

Bước 4: Chọn sang tab SIM 2 (Vietnammoblie)

Bước 5: Nếu bạn thấy trống không thì làm tiếp, còn nếu đã có thiết đặt APN ở đây thì bạn gặp lỗi khác mình rồi. Không làm tiếp được

Bước 6: Thiết lập 2 tùy chọn sau. Còn lại để trống

  • Name: Vietnammobile
  • APN: internet

Bước 7: Thoát ra bấm vào hình tròn để nó thành màu xanh. Restart lại máy và bật data thử coi nào

Posted in: Chia sẻ

Comments are closed.