Một số kinh nghiệm đăng kí mail EDU của cao đẳng Mĩ

A. Tạo địa chỉ Mĩ fake

Cách 1: Sử dụng trang Generate a Random Name – Fake Name Generator

Lưu ý. Login tài khoản Gmail vào để thấy Full số SSN và lưu được địa chỉ lại để sử dụng về sau

Cách 2: Sử dụng trang Fake Address Generator All Over the World – Fake Address, Random Address Generator

Ưu điểm của trang này là gen được tiểu bang và gen được theo ZIP code. Thường các bạn nên dùng ZIP Code của trường để gen ra địa chỉ. Thường những trường chúng ta hướng đến là những trường cao đẳng cộng đồng (Community College) nên nếu chúng ta có một địa chỉ gần trường thì sẽ ổn hơn

B. Đọc và điền thông tin

1. Điền địa chỉ và tên

Nếu bạn điền địa chỉ theo cách 2 thì địa chỉ nó sẽ chia chi tiết cho các bạn. Còn theo cách 1 thì nó sẽ ra một đoạn địa chỉ tổng hợp như này

Richard I. Leach
3733 Woodrow Way
Liberty, TX 77575

Thì các bạn điền địa chỉ như sau

First Name: Richard
Lastname: I. Leach
Address(Street Address/ Hay Adress blobla gì đó): 3733 Woodrow Way
City: Liberty
State: TX. Còn không biết là gì thì Google Search: What is …. State?

Zip Code (Postal Code): 77575

2. Điền số Phone

Thường số Phone nó tạo cho bạn sẽ có dạng như sau 303-281-7651

 • Nếu mà chỉ có 1 ô thì các bạn cứ nhập bình thường vào (Không nhập dấu -)
 • Nếu mà có 2 ô thì ô số 1 bạn nhập 3 số đầu, ô thứ 2 nhập hết các số còn lại (Không nhập dấu -)
 • Nếu mà có 3 ô thì ô số 1 bạn nhập 3 số đầu, ô thứ 2 nhập 3 số tiếp, ô thứ 3 nhập 4 số con lại

Một ví dụ cách điền địa chỉ và số Phone như hình

3. Điền ngày sinh, số SSN

 • Với số SSN thì bạn cần đọc xem nó có bắt nhập dấu “-” hay không
 • Với ngày sinh thì ngày và tháng bạn nhập như trang fake, nhớ phải ghi nhớ vì nhiều khi ngày tháng năm sinh nó dùng để làm pass login lần đầu. Nhớ là nếu nó GEN là 12/7/1965 thì tức là sinh ngày 7 tháng 12 năm 1965 (Bên Mĩ viết tháng trước ngày sau).
 • Năm sinh thì nhập năm sinh mà năm đó thi đại học nhé (Lấy năm hiện tại trừ đi 18)

4. Một số thông tin khác phải lưu ý điền cho đúng

 1. Term Applying For: Nắm 4 kì học là Spring (Xuân), Summer (Hạ), Fall (Thu), Winter (Đông): Chọn kì gần nhất với thời điểm reg
 2. Race (Màu da): White
 3. College Enrollment Status: First time …..
 4. High School Education: Currently enrolled in adult school
 5. Last High School Attended: Homeschooled
 6. Citizenship: US Citizen
 7. Millitary: None Apply

5. Một số thông tin khác các bạn dựa vào mấy hình sau để điền nhé

Posted in: Chia sẻ

Comments are closed.